ค้นหาข้อมูลทั่วไป  ศูนย์สุขภาพจิตที่6  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
 

Login Form 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า
เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2560
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมวีเวิร์บ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รุนที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
ดาวโหลดรูปภาพ

 

 

โครงการอบรมความรู้เรื่องแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
รุ่นที่ 1 ในวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซีตี้ จังหวัดระยอง
รุ่นที่ 2 ในวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ ลีฟวิ่ง โฮเตล จังหวัดสมุรปราการ
ดาวโหลดเอกสารและรูปภาพ

 

 

ครงการปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ
สำหรับเครือข่ายงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2560
ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี ดาวโหลดเอกสารและรูปภาพ

 

าพกิจกรรม โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฏาคม 2559
ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพกิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดบริการดูแลช่วยเหลือ
ด้านสังคมจิตใจในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2559
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
ภาพกิจกรรมอบรมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิกฤตสุขภาพจิต ในการพัฒนาระบบ
การให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤติ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ภาพกิจกรรมรับการนิเทศกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2559
ณ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จังหวัดสระแก้ว
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในระบบสุขภาพระดับอำเภอ
เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการประชุมปฏิบัติการบูรณาการแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2559
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมสตาร์จังหวัดระยอง
   
ดาวโหลดภาพโครงการสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559
ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซด์


 

จำนวนผู้ชม เว็บไซต์
 
สถิติผู้ใช้บริการ เว็บไซต์